Grond te koop?

Met Recon Bouw heeft u een  promotor om uw verkaveling ten gelde te maken, en kan u mee genieten van de vruchten van uw te verkavelen grond.

Zusterbedrijf bouwpromotor Ascot staat in voor het verkavelen van sleutel-op-de-deur projecten en ontwikkelen van multiresidentiële gebouwen. Met ruim 30 jaar ervaring in verkavelingen en bouwprojecten is dit de ideale promotor om de bouwplannen van vele gezinnen te verwezenlijken. Ascot is een prima verkavelaar om uw verkaveling ten gelde te maken

Recon is geen doorsnee promotor. Wij zijn van oorsprong een sleutel-op-de-deur promotor, die steeds vaker als verkavelaar optreedt. Een gewone promotor beperkt zich tot het verkavelen, en verkoopt een sleutel-op-de-deur aannemer zoals Recon. Door het elimineren van de tussenpersoon, de verkavelaar, werkt men een stuk efficienter dan de andere promotor.

U wil mee genieten van de vruchten van uw te verkavelen grond? Dat kan! Vraag ons naar de opstalformule.

Welke gronden komen in aanmerking.

  • projectgronden voor appartementen
  • te verkavelen greenfields (braakliggend)
  • te verkavelen meerdere aaneengesloten percelen bouwgrond
  • meerdere te verkavelen gronden met uiteenlopende eigenaars
  • percelen op een verkavelde grond met of zonder bouwvergunning
  • een oud landbouwbedrijf in woonuitbreidingsgebied
  • leegstaande industriegebouwen, zonevreemd te verkavelen
  • onbebouwde bestaande verkavelingen