Met Ascot heeft u een  promotor om uw verkaveling ten gelde te maken, en kan u mee genieten van de vruchten van uw te verkavelen grond.

Heeft u grond te koop?

Informeer vandaag eens bij ons.

Meer info: www.ascot-projects.be

Wij hebben interesse in:

  • Grond in woonzone
  • Woonuitbreidingsgebieden
  • Transformatieprojecten
  • Inbreidingsgebieden in kernen van provinciesteden zoals Gent, Brugge, enz.
  • Projectzones in RUP's en BPA's.
  • enz.